Постоянни лицензи:

Trados Studio 2022 Freelance – 740.00 лв.

Trados Studio 2022 Freelance Plus – 906.50 лв.

Лицензи на абонаментен принцип:

Trados Studio 2022 Freelance (абонамент за 12 месеца) - 317.50 лв.

Моля, свържете се с нас за ценaтa на професионалните лицензи Trados Studio 2022, Trados GroupShare и Trados Team!

Надстройка от Trados Studio 2019 Freelance към Trados Studio 2022 Freelance 347.90 лв.
Надстройка от Trados Studio 2019 Freelance Plus към Trados Studio 2022 Freelance Plus – 347.90 лв.
Надстройка от Trados Studio 2019 Freelance към Trados Studio 2022 Freelance Plus – 514.50 лв.

Надстройка от Trados Studio 2021 Freelance към Trados Studio 2022 Freelance 240.10 лв.
Надстройка от Trados Studio 2021 Freelance Plus към Trados Studio 2022 Freelance Plus – 240.10 лв.
Надстройка от Trados Studio 2021 Freelance към Trados Studio 2022 Freelance Plus 411.60 лв.

Посочените цени не включват 20% ДДС