Ивентика провежда практически ориентирани обучения, подходящи за преводачи на свободна практика, проектови менижъри, преподаватели във ВУЗ и корпоративни клиенти. Обученията се провеждат от сертифицирани инструктори.

Всеки курсист получава комплект материали. Обученията провеждани от Ивентика дават теоретични и практически познания, които ще позволят на курсистите веднага да започнат работа с реални проекти.

Trados Studio – Начално ниво

Курсът ще ви даде необходимата основа за работа с Trados Studio. Този курс е за всички, които искат да променят начина си на работа, включвайки в нея CAT средства. С помощта на CAT системите всеки преводач или работещ с текст професионалист ще съкрати времето за превод многократно. Как става това? Курсът ще отговори на този и редица други въпроси.

Не е обявена дата за следващото обучение. Заявете желанието си за участие в това обучение.

Trados Studio – Ниво за напреднали

Курсът ще ви помогне да усвоите в дълбочина работата с Trados Studio. Обучението има за цел да затвърди и доразвие уменията на курсистите получени при първото ниво, добавяйки нови възможности при работа с проекти и управление на преводна памет.

Не е обявена дата за следващото обучение. Заявете желанието си за участие в това обучение.