SDL Trados Studio 2019 може да съкрати времето за превод с 40%. В зависимост от вида на съдържанието, което превеждате, този процент може да се увеличи.

80% от преводачите по света използват SDL Trados технологии. Станете и вие част от най-голямата преводаческа общност!

Софтуерът за преводни памети (ТМ) предлага възможност за използване на вече преведеното съдържание и осигурява среда за редактиране, в която да работят преводачите.

SDL Trados Studio 2019 е последната версия на софтуера за преводни памети на SDL, който осигурява на преводачите инструмент за редактиране, преглед и управление на преводни памети, проекти и терминология в едно интегрирано приложение.

Създаден въз основа на най-доброто от Trados и SDLX, SDL Trados Studio 2019 добавя новаторски нови функции, за да се превърне в най-съвременния софтуер за преводни памети на пазара. Не само дава мощно решение за преводни памети, което означава, че никога няма да превеждате едно и също изречение два пъти, но и осигурява интегрирана среда, удовлетворяваща всички нужди при превод, преглед и управление на проектите. С новите си функции и отворена, основаваща се на стандартите платформа, значително подобрява производителността и максимизира ефективността в цялата преводна верига.

Като професионална среда за преводачи тази нова версия е съсредоточена върху надграждането на SDL Trados Studio 2019 за ускоряване на ежедневните задания и подобряване на цялостния опит с инструмента!

Продуктите на SDL Language Technologies могат да се прилагат в области като:

 • енергетика
 • медицина и здравеопазване
 • автомобилна промишленост
 • финанси
 • правни услуги
 • електроника и високи технологии
 • естествени науки
 • IT & разработка на софтуер
 • производство и индустрия
 • медиа, реклама и издателска дейност
 • пътувания и туризъм