По-интелигентен начин на работа

SDL Trados GroupShare е платформа за съвместна работа на малки и средни екипи за локализация, които използват SDL Trados Studio и SDL MultiTerm. С GroupShare екипите работят през единна платформа, която съдържа централизирана преводна памет, терминология и проекти. Резултатът е по-добър контрол за по-бързо доставяне на качествени преводи.

За по-добри резултати

С помощта на SDL Trados GroupShare, вашият екип от преводачи може да повиши продуктивността си, докато работи едновременно по едни и същи проекти и използва споделена преводна памет и терминология. SDL Trados GroupShare позволява пълноценно сътрудничество - всички членове на екипа могат да получат достъп до централизирано споделено съдържание (проекти, преводни памети и терминология), независимо къде се намират, без да е необходимо проектният мениджър да разпределя всеки един файл.

Единствен по рода си

SDL Trados GroupShare е единствената платформа, която обединява в себе си пълно управление на терминологията, максимално ефективно повторно използване на преводни памети и позволява споделяне на проекти, и съвместна работа за екипи, които използват водещия на пазара SDL Trados Studio.

Лесен за използване

Потребителите получават достъп до SDL Trados GroupShare през SDL Trados Studio, позволявайки на всеки член от екипа да започне работа бързо и лесно. Когато установи връзка със SDL Trados GroupShare, всеки член от екипа получава достъп до съответните преводни памети, централизирана терминология и проектни файлове.